hello world!
Xuất bản ngày: 19/04/2023

Chi phí phẫu thuật tuyến giáp bao nhiêu tiền?

Cắt tuyến giáp có chỉ định rộng rãi với các bệnh nhân có u tuyến giáp. Chi phí phẫu thuật tuyến giáp bao nhiêu tiền và có được BHYT thanh toán không? Bài viết sau cập nhật bảng giá phẫu thuật tuyến giáp tại một số bệnh viện lớn.

Chi phí phẫu thuật u tuyến giáp rất đa dạng (xem bảng bên dưới) và đều nằm trong danh mục dịch vụ được BHYT thanh toán. Tuy nhiên, các bệnh viện cũng phát triển thêm phần dịch vụ tự nguyện cho những người có nhu cầu, không sử dụng BHYT. 

Dưới đây là bảng giá phẫu thuật tuyến giáp tại bệnh viện K, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình). Một số bệnh viện lớn khác như Bệnh viện Ung bướu TP HCM, Chợ Rẫy,... không tìm được thông tin trên website nên không biết phẫu thuật tuyến giáp bao nhiêu tiền ở các bệnh viện này.

Chi phí phẫu thuật tuyến giáp bao nhiêu tiền
Chi phí phẫu thuật tuyến giáp bao nhiêu tiền?

Bệnh viện K và bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) phẫu thuật tuyến giáp bao nhiêu tiền?

(giá này áp dụng cho các trường hợp không có bảo hiểm y tế)

 • Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân: 4,166,000 đồng/ ca
 • Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân: 4,166,000 đồng/ ca
 • Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp: 3,345,000 đồng/ ca
 • Cắt tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp: 4,166,000 đồng/ ca
 • Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp: 4,166,000 đồng/ ca
 • Nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật: 3,817,000 đồng/ ca (chưa bao gồm dao siêu âm)
 • Cắt 1 thuỳ tuyến giáp (với bướu giáp thòng): 4,166,000 đồng/ ca
 • Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kết hợp cắt bán phần thùy còn lại (áp dụng trong bướu giáp thòng): 4,166,000 đồng/ ca
 • Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khồng lồ: 4,166,000 đồng/ ca
 • Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ: 4,166,000 đồng/ ca
 • Cắt tuyến giáp (toàn bộ) trong bướu giáp khổng lồ: 5,485,000 đồng/ ca
 • Phẫu thuật cầm máu lại sau mổ tuyến giáp: 3,345,000 đồng/ ca
 • Phẫu thuật tuyến giáp bằng dao siêu âm - cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp (áp dụng trong bướu giáp đơn thuần không có nhân): 6,560,000 đồng/ ca 
 • Phẫu thuật tuyến giáp bằng dao siêu âm - cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp (áp dụng trong bướu giáp nhân): 4,281,000 đồng/ ca 
 • Cắt 1 thuỳ tuyến giáp + lấy nhân thùy còn lại bằng dao siêu âm 9trong bướu giáp nhân): 4,468,000 đồng/ ca
 • Dùng dao siêu âm cắt 1 thuỳ tuyến giáp + lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân: 6,560,000 đồng/ ca
 • Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao siêu âm: 6,560,000 đồng/ ca
 • Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng dao siêu âm: 4,468,000 đồng/ ca
 • Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao siêu âm: 6,560,000 đồng/ ca
 • Dùng dao siêu âm cắt tuyến giáp (gần toàn bộ) trong Basedow: 6,560,000 đồng/ ca
 • Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm: 6,560,000 đồng/ ca
 • Dùng dao siêu âm cắt toàn bộ tuyến giáp điều trị ung thư tuyến giáp: 6,560,000 đồng/ ca
 • Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm: 6,560,000 đồng/ ca
 • Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm: 7,761,000 đồng/ ca
 • Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm: 7,761,000 đồng/ ca
 • Nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật bằng dao siêu âm: 3,817,000 đồng/ ca (chưa bao gồm dao siêu âm).
 • Cắt 1 thuỳ tuyến giáp bằng dao siêu âm để lấy bướu thòng: 6,560,000 đồng/ ca
 • Cắt 1 thuỳ tuyến giáp + cắt bán phần thùy còn lại bằng dao siêu âm (trong bướu giáp thòng): 6,560,000 đồng/ ca
 • Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ bằng dao siêu âm: 6,560,000 đồng/ ca
 • Cắt 1 thuỳ tuyến giáp + cắt bán phần thùy còn lại bằng dao siêu âm (trong bướu giáp khổng lồ): 6,560,000 đồng/ ca
 • Cắt tuyến cận giáp bằng dao siêu âm điều trị cường tuyến cận giáp / u hoặc ung thư tuyến cận giáp: 6,560,000 đồng/ ca
 • Phẫu thuật tuyến giáp bao nhiêu tiền nếu cắt tuyến giáp toàn phần? - Chi phí là: 4,166,000 đồng/ ca
 • Phẫu thuật tuyến giáp bao nhiêu tiền nếu nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp? Giá: 5,772,000 đồng/ ca
 • Phẫu thuật cắt bán phần 2 thùy tuyến giáp bằng nội soi: 5,772,000 đồng/ ca
 • Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp: 4,166,000 - 5,772,000 đồng/ ca
 • Phẫu thuật nội soi cắt tuyến cận giáp: 4,166,000 - 5,772,000 đồng/ ca
 • Phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân: 4,166,000 - 5,772,000 đồng/ ca

(Nguồn thông tin: Website bệnh viện K và Website  Bạch Mai)

phẫu thuật tuyến giáp bao nhiêu tiền
Phẫu thuật tuyến giáp bao nhiêu tiền phụ thuộc vào các kĩ thuật điều trị

Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM phẫu thuật tuyến giáp bao nhiêu tiền?

 • Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân: 12.800.000 đồng/ lần (giá dịch vụ)4.166.000 đồng/ lần (giá BHYT)
 • Phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn phần: 11.800.00 đồng / lần (giá dịch vụ) 4.166.000 đồng/ lần (giá BHYT)
 • Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp: 16.200.000 đồng/ lần (giá dịch vụ) 5.485.000 đồng/ lần (giá BHYT)
  Cắt 1 thùy tuyến giáp trong bướu giáp nhân: 10.400.000 đồng/ lần (giá dịch vụ) 3.345.000 đồng/ lần (giá BHYT)

(áp dụng từ ngày 16/07/2020 đến nay)

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) phẫu thuật tuyến giáp bao nhiêu tiền?

Nêu bạn băn khoăn phẫu thuật tuyến giáp bao nhiêu tiền thì tại cần biết: Chi phí cắt tuyến giáp tại bệnh viện này tương tự như bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện K phía trên, có thể lấy các kỹ thuật sau làm ví dụ:

 • Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp + nạo hạch: 4.166.000 - 7.652.000 đồng/ ca
 • Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp: 4.166.000 - 7.761.000
 • đồng/ ca
 • Phẫu thuật nội soi cắt tuyến giáp sử dụng dao siêu âm: 5.772.000 đồng/ ca
 • Phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn phần: 4.166.000 đồng/ ca
 • Cắt các u ác tuyến giáp: 6.560.000 đồng/ ca

Nếu muốn xem đầy đủ thông tin về việc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) phẫu thuật tuyến giáp bao nhiêu tiền, bạn có thể xem tại đây.

Hướng dẫn theo dõi sau cắt tuyến giáp

Khi cắt tuyến giáp, thông thường vết mổ sẽ có độ dài từ 7-10cm. Nếu bạn đang băn khoăn về việc mổ tuyến giáp mấy ngày cắt chỉ thì bạn cần biết thời gian hồi phục sau cắt tuyến giáp thường sau 1-2 tuần. Để phục hồi hẳn sẽ cần 3-6 tháng. Bạn cần nằm viện 2-3 ngày nếu không có diễn biến đặc biệt sau mổ và sẽ được cắt chỉ sau 7-10 ngày.

Bạn chú ý theo dõi sau cắt tuyến giáp để phát hiện các bất thường có thể gặp phải, bao gồm:

 • Chảy máu tại vùng cổ
 • Giọng bị khàn
 • Nhiễm trùng/ tụ dịch tại vết mổ
 • Hạ canxi máu sau mổ tuyến giáp

Nếu có các bất thường, cần đến viện ngay để được tái khám và hướng dẫn xử lý.

>> Xem thêm bài cùng chủ đề:

Bài viết liên quan

Các thông tin trên website chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào do việc áp dụng các thông tin này gây ra.
Email liên hệ: myhealth.vietnam@gmail.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram